UE

FZB PERSYL bierze udział w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cele projektu to utrzymanie działalności gospodarczej przez okres wskazany w umowie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 202 235,31 PLN.

Back to Top