Usługi

Lakierowanie

lakierowanie[3] Oferujemy usługi w zakresie lakierowania detali małogabarytowych i drobnicy metalowej z odlewów znalowych w automatycznych bębnach lakierniczych, oraz metodą kataforezy.

Farbowanie

farbowanie[3] Oferujemy usługi barwienia, koloryzacji, stabilizacji, kalandrowania taśm poliestrowych.

Odlewanie

odlewanie[1] Oferujemy usługi w zakresie odlewania ciśnieniowego i odśrodkowego detali małogabarytowych ze znalu.

Powłoki bezniklowe

W oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych Dz.U Nr.81 poz.743 ze zmianami stosowania niklu jako powłoki w akcesoriach i dodatkach jest zabronione. PERSYL wykonuje zamówienia w oparciu o certyfikaty i badania jak również oferuje powłoki bezniklowe na elementach metalowych zamków. W związku z możliwością wystąpienia skórnej reakcji alergicznej na nikiel, sugerujemy zastosowanie w odzieży zamków metalowych bezniklowych (nickel free) lub aluminiowych. Oferujemy usługi w zakresie lakierowania detali małogabarytowych i drobnicy metalowej z odlewów znalowych w automatycznych bębnach lakierniczych

Back to Top